DIANA SIDE TABLE

diana_mesa_auxiliar_fons_lowdiana_mesa_auxiliar_blancodiana_mesa_auxiliar_verdefdiana_mesa_auxiliar_azulfdiana_mesa_auxiliar_fucsiafdiana_mesa_auxiliar_naranjaf

DIANA SIDE TABLE

Stolić na slaganje i vrlo lagani okvir izrađen od čvrste aluminijske cijevi. To je savršena dopuna obitelji Diana i idealan je za uporabu na otvorenom.

Dostupan je u velikom rasponu boja i HPL ploča.